Evas & Oves Hantverk & Musik

Banderoll Unika Smycken

Sånger vi minns.

Vi spelar och sjunger sånger på svenska från olika tidsepoker.

Evas&Oves Hantverk&Musik

Glädjande sångstunder i Fagersta kommun. måndag tisdag,onsdag,torsdag varannan vecka.